Κύρια δραστηριότητα αποτελεί η παροχή υπηρεσιών σε όλο το φάσμα των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων

Η εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά με ιδιωτικά έργα

Φιλοσοφία

Παρέχετε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Φιλοσοφία

Παρέχετε καινοτόμο, βιώσιμο σχεδιασμό

Φιλοσοφία

Σεβαστείτε τον άνθρωπο

Φιλοσοφία

Προστατεύω το περιβάλλον

Φιλοσοφία

Προώθηση δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος

ΕΡΓΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

01Residential projects
02 Luxurious Villas & Hospitality projects

ΓΡΑΦΕΙΑ

01Residential projects
02 Luxurious Villas & Hospitality projects

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

01Residential projects
02 Luxurious Villas & Hospitality projects

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ PROJECT ΣΑΣ

elGreek