Ξεκίνησε η κατασκευή του έργου “Πενταώροφο κτίριο Γραφείων με πυλωτή και δύο υπόγεια”, επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου στο Μαρούσι.

Η εταιρεία μας συμμετέχει στο έργο με αντικείμενο την μελέτη & επίβλεψη των Η/Μ εγκαταστάσεων. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η μελέτη εφαρμογής της Α’ φάσης, που αφορά τις βασικές υποδομές στα θεμέλια και το κέλυφος του κτιρίου. 

 

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η “Κατασκευή Ξενοδοχείου στην περιοχή του Φανού Ν. Φθιώτιδας”. Η εταιρεία μας συμμετέχει στην ομάδα του έργου, με αντικείμενο την μελέτη & επίβλεψη των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Συντελεστές έργου

Αρχιτεκτονική μελέτη: 1 ARCHITECTS, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ

Στατική μελέτη: FRIGO STAHL
Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων: M.K.A ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ,
Μελέτη φωτισμού: IFI LIGHTING
Μελέτη τοπίου: Ε. ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Διοίκηση Έργου: AP ERGONplus
Κατασκευή έργου: FRIGO STAHL

Περατώθηκε με επιτυχία το έργο “Νέα διώροφη κατοικία με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή”, στο Π. Ψυχικό.

Στοιχεία έργου

Αρχιτεκτονική μελέτη: Νίκος Βαλσαμάκης

Στατική μελέτη: Αριστοτέλης Μαλτέζης

Κατασκευή: BERIOS

Υπεύθυνος εργοταξίου: Κωνσταντίνος Αλουπογιάννης

Έκδοση άδειας δόμησης: 03/2016

Διάρκεια κατασκευής: 04/2016 – 02/2018

Η/Μ εγκαταστάσεις

Η εταιρεία μας συμμετείχε στο έργο από τον αρχικό του σχεδιασμό (06/2015), υποστηρίζοντας την μελέτη των Η/Μ εγκαταστάσεων (προμελέτη, οριστική και εφαρμογής) και την επίβλεψή τους.

Η κατοικία μελετήθηκε βάσει των απαιτήσεων του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ). Ειδικότερα το κέλυφος θωρακίστηκε εξωτερικά με θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης κατάλληλου πάχους (λ=0,03 W/m.K), ενώ επιλέχτηκαν ενεργειακοί υαλοπίνακες με συντελεστή θερμοπερατότητας Ug = 1 W/m2.K   

Για την θέρμανση των χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης επιλέχτηκε “υβριδικό” σύστημα δύο πηγών ενέργειας, δηλαδή ηλεκτρικής μέσω αντλιών θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών και φυσικού αερίου μέσω επίτοιχου λέβητα. Μια 3η πηγή ενέργειας, η ηλιακή, υποβοηθάει τα παραπάνω συστήματα μέσω συστοιχίας συλλεκτών συνολικής επιφάνειας 30 m2, εγκατεστημένων με μικρή κλίση στο δώμα.

O έλεγχος του φωτισμού, των ηλεκτροκίνητων διατάξεων (κουρτίνες, σκίαστρα) και του βασικού Η/Μ εξοπλισμού γίνεται μέσω συστήματος ΚΝΧ, το οποίο επιπλέον παρακολουθεί και επιλέγει, βάσει των κλιματολογικών συνθηκών, την επιθυμητή πηγή ενέργειας (ηλεκτρική, φυσικό αέριο, ηλιακή) για την λειτουργία των συστημάτων, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ολοκληρώθηκε η μεταστέγαση της εταιρείας μας σε νέο χώρο εμβαδού 170 τ.μ, επί της οδού Διονύσου 32 στο Χαλάνδρι.

elGreek