Ιστορικό

Η “ΜΑΡΓΑΡΗΣ – ΚΟΖΩΡΟΝΗΣ – ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε” με διακριτικό τίτλο “M.K.A ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε”, δημιουργήθηκε το 2004 από τέσσερις διπλωματούχους Μηχανικούς και αποτελεί συνέχεια του Τεχνικού Γραφείου Η/Μ Εγκαταστάσεων του Γιάννη Ε. Μάργαρη (έναρξη 1997).

Κύρια δραστηριότητα αποτελεί η παροχή υπηρεσιών σε όλο το φάσμα των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά με ιδιωτικά έργα.

Αρχές

  • σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον
  • τήρηση Νομοθεσίας και Τεχνικών Κανονισμών
  • ειλικρινείς σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες
  • αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • εφαρμογή “πράσινων” συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας

Το όραμα μας

Η υλοποίηση έργων που παρέχουν στους ιδιοκτήτες ασφάλεια και τις ανέσεις της σύγχρονης τεχνολογίας και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Εταίροι

Γιάννης Ε. Μάργαρης

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1991)

Α.Μ. ΤΕΕ 64544

Αντικείμενο:

Μελέτη & επίβλεψη Η/Μ εγκαταστάσεων, διαχείριση Η/Μ έργων.

Ενεργειακός Επιθεωρητής (Α.Μ 3085)
Email : yannismargaris@mka.gr

T : +30 210 6711151, +30 210 6718280

Βαγγέλης Ε. Κοζωρόνης

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (1995)

Α.Μ. ΤΕΕ 72151

Αντικείμενο:

Μελέτη & επίβλεψη Η/Μ εγκαταστάσεων, διαχείριση Η/Μ έργων

Ενεργειακός Επιθεωρητής (Α.Μ 1795)
Email : vkozoronis@mka.gr

T : +30 210 6711151, +30 210 6718280