Κατασκευή ξενοδοχείου στον Φανό Φθιώτιδας

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η “Κατασκευή Ξενοδοχείου στην περιοχή του Φανού Ν. Φθιώτιδας”. Η εταιρεία μας συμμετέχει στην ομάδα του έργου, με αντικείμενο την μελέτη & επίβλεψη των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Συντελεστές έργου

Αρχιτεκτονική μελέτη: 1 ARCHITECTS, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ

Στατική μελέτη: FRIGO STAHL
Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων: M.K.A ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ,
Μελέτη φωτισμού: IFI LIGHTING
Μελέτη τοπίου: Ε. ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Διοίκηση Έργου: AP ERGONplus
Κατασκευή έργου: FRIGO STAHL